عکاسی تخصصی عروسی

برای اینکه آتلیه عکاسی عروس کار خود را شروع کند باید حتماً از اتحادیه عکاسان مجوز داشته باشد. این مورد نشان دهنده قابل اطمینان بودن واحد مروطه است و اینکه شما میتوانید تا سالها از آرشیو شدن عکسها و اینکه اطلاعات حریم شخصی شما در مکانی امن محفوظ است و به خارج از آتلیه فرستاده نمیشود . همچنین مرجعی نیز وجود دارد تا در صورت اختلاف و عدم ایفای تعهدات طرفین میتوان به آن مراجعه کرد . مشکلات قانونی از نظر پلمپ آتلیه مورد نظر به دلیل غیر قانونی بودن و عدم دسترسی به عکسها و خاطرات ثبت شده شما نیز گریبانگیرتان نخواهد شد . اما موارد زیر جزء ویژگی های مجوز آتلیه عروس می باشد که به شما در انتخاب یک آتلیه ی خوب کمک می کند.

نمونه کار برای عکاسی داشته باشد . یک آتلیه عروس حتماً باید نمونه کار فیلم عروسی نیز داشته باشد. البته مهم است که نمونه کارها کاملا با رضایت صاحب فیلم و عکس ارائه شود . چرا که در غیر اینصورت ممکن است آتلیه از عکسهای خود شما هم بدون رضایت و اجازه شما به عنوان نمونه کار استفاده نماید که این امر باتوجه به شرایط فرهنگی کشور ما و همچنین از نظر اخلاقی به هیچ عنوان قابل قبول نمیباشد .

در آتلیه عکاسی باید از تمام عکس ها و فیلم های شما محافظت شود تا در صورتیکه پس از مدتی قصد استفاده مجدد از عکسها و خاطراتتان را داشتید قابلیت ارائه مجدد آنها را به شما داشته باشد .