عکاسی مجالس عقد و نامزدی

ممکن است عکاسی از مراسم عقد و نامزدی به اندازه عکاسی تخصصی عروسی مورد توجه همه نباشد اما ثبت آن توسط عکاسان حرفه‌ای خاطره آن را ماندگار خواهد کرد. گالری عکاسی ابریشم با ارائه انواع خدمات عکاسی برای تمامی مراسم آماده به خدمت‌رسانی به شماست.